Máy móc thiết bị dây chuyền gạch không nung Đông Hải 25 triệu viên /năm

Hình ảnh máy móc thiết bị dây chuyền gạch không nung Đông Hải 25 triệu viên /năm chuẩn bị lên đường giao hàng.

Ngày 19/04/2018