Máy ép gạch không nung DONGHAI MECHANICS B-AR-6,công nghệ ép tĩnh,rung bão hoà.