Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động sản xuất:

  • Thiết kế chế tạo máy chế biến nông sản, thực phẩm.
• Thiết kế chế tạo máy chế biến gỗ.
• Thiết kế chế tạo hệ thống hút bụi trung tâm, hệ thống thông gió giải nhiệt công nghiệp, thiết bị hút bụi mini.
• Thiết kế chế tạo dây chuyền gạch không nung
• Thiết kế chế tạo thiết bị phụ trợ (băng tải, gàu tải, vít tải) cho nhà máy xi măng.
• Thiết kế chế tạo các thiết bị bóc xếp đóng gói trong kho.
• Đúc gang, nhôm.
• Nhận thiết kế chế tạo dây chuyền viên nén mùn cưa.