Trang thành tích

Các thành tích đạt được :

Bằng Lao động sáng tạo 
(Tổng LĐLD Việt Nam)

Cúp vàng thương hiệu công nghiệp 
Việt Nam năm 2004 

(của Bộ công nghiệp).

Huy chương vàng EXPOVIETNAM
năm 2003.
Huy chương vàng Bộ công nghiệp
năm 2004.
Huy chương vàng Techmart VIETNAM
năm 2003.
Huy chương vàng 
(Hội chợ Bình Định tiềm năng hội nhập năm 2003)