Thông tin sản phẩm

Phiễu đóng bao (Hopper)


Phiễu dùng để đóng bao dạng hạt như phân hóa học, thóc gạo....Sử dụng trong các kho hàng hoặc cảng
Kích thước hopper (dài + rộng + cao): 2950 mm  + 1500 mm + 2000 mm
Motor: N = 3HP, AC = 220V, N = 1450 V/P
Bộ truyền dài 1: I = 15/8
Bộ truyền dài 2: I = 20/8
Trục chính: nt = 322 v/p
Dây kéo (dây thừng): 10 m
Bánh xe (bằng sắt) đường kính: 125 mm
Miệng phễu có thể xả hàng để đóng các loại bao đựng: 20 kg, 25 kg và 50 kg