Video so sánh độ thấm và xuyên nước giữa gạch không nung và gạch nung

Để bảo vệ xd thị trường gạch không nung hãy sx gạch đảm bảo chất lượng đủ TCXDVN hãy dừng sx gạch không nung dạng lỗ thành mỏng bằng công nghệ ép rung, nên dùng công nghệ ép tĩnh mới đảm bảo. Công nghệ ép rung quay lại sx gạch blook,gạch đặc cho đúng công nghệ của nhà thiết kế. Độ thấm nước quá lớn của gạch lỗ ép rung hoàn toàn do nguyên lý ép tạo ra không do phối liệu và bảo dưỡng. Cần tư vấn liên hệ:0906475943.

Ấn để xem thêm: https://www.facebook.com/watch/?v=2969595643268158