Sự khác biệt của công nghệ ép tĩnh và công nghệ ép rung trong sản xuất gạch không nung

Sự khác biệt của công nghệ ép tĩnh và công nghệ ép rung trong sản xuất gạch không nung. 2 công nghệ thuộc 2 đẳng cấp khác nhau cho ra sản phẩm chất lượng khác nhau. Gạch ép tĩnh nhẹ hơn,chiụ lực,chống thấm tốt hơn,mẫu mã đẹp hơn so với gạch ép rung. Gạch ép tĩnh hơn hẳn tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật so với gạch ép rung. Gạch ép tĩnh cạnh tranh và được thị trường chấp nhận trong khi gạch ép rung khó tiêu thụ,tồn đọng.

Sự khác biệt của gạch ép tĩnh và gạch ép rung. 2 công nghệ thuộc 2 đẳng cấp khác nhau.

Máy ép tĩnh gạch không nung. Lực ép 300 tấn, trọng lượng máy 30 tấn.

Máy ép rung gạch không nung. Trọng lượng máy 6 tấn.

Gạch ép tĩnh bên trái và gạch ép rung bên phải.