So sánh các công nghệ ép tĩnh hiện nay trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam

So sánh các công nghệ ép tĩnh hiện nay trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam. Công nghệ ép tĩnh cấp liệu rung bão hoà lực ép nhỏ, độ chặt,mật độ vật liệu đồng đều giữa 2 đầu viên gạch và điểm giữa viên gạch gần bằng nhau. Năng lượng nhỏ nhất,máy gọn,dễ sản xuất thiết bị công suất lớn. Công nghệ ép tĩnh không rung,lực ép quá lớn,tổn hao năng lượng,thiết bị cồng kềnh,hao mòn lớn. Liệu vào khuôn lỏng do không rung, khi ép chặt 2 đầu giữa viên gạch bị lỏng,ma sát vách khuôn triệt tiêu lực ép không chuyền tới điểm giữa viên gạch. Công nghệ ép tĩnh rung chưa bão hoà lực ép vẫn lớn, gạch vẫn không đồng đều giữa 2 đầu và điểm giữa viên gạch,khó làm thiết bị công suất lớn.

Gạch không nung sản xuất từ công nghệ ép tĩnh cấp liệu rung bão hoà của Cơ khí Đông Hải - Quy Nhơn. Lực ép 2 đầu 3,5 tấn/viên.

Gạch không nung sản xuất từ công nghệ ép tĩnh không rung của tập đoàn FuFan -Trung Quốc. Lực ép 2 đầu 12 tấn/viên.

Gạch không nung sản xuất từ công nghệ ép tĩnh cấp liệu rung chưa bão hoà của Cơ Khí Trung Hậu-TPHCM,lực ép song động 8 tấn/viên.