Thông tin sản phẩm

Gàu tải


Chức năng: Dùng để tải vật liệu dạng rời, dạng hạt theo phương thẳng đứng. Sử dụng trong ngành xi măng và các ngành công nghiệp khác
Nắng suất: 1 tấn -- 500 tấn / h
Độ cao miệng xả: 2 -- 100m
Tốc độ vận chuyển: 0.8 -- 1.2 m/s
Thể tích gầu múc: 0.5 --  15 lít
Công suất: 1 -- 150 Kw