Danh sách tin tức

So sánh các công nghệ ép tĩnh hiện nay trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam

So sánh các công nghệ ép tĩnh hiện nay trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam

So sánh các công nghệ ép tĩnh hiện nay trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam. Công nghệ ép tĩnh cấp liệu rung bão hoà lực ép nhỏ, độ chặt,mật độ vật liệu đồng đều giữa 2 đầu viên gạch và điểm giữa viên gạch gần bằng nhau. Năng lượng nhỏ nhất,máy gọn,dễ sản xuất thiết bị công suất lớn. Công nghệ ép tĩnh không rung,lực ép quá lớn,tổn hao năng lượng,thiết bị cồng kềnh,hao mòn lớn. Liệu vào khuôn lỏng do không rung, khi ép chặt 2 đầu giữa viên gạch bị lỏng,ma sát vách khuôn triệt tiêu lực ép không chuyền tới điểm giữa viên gạch. Công nghệ ép tĩnh rung chưa bão hoà lực ép vẫn lớn, gạch vẫn kh

Chi tiết
Sự khác biệt về chất lượng, mẫu mã gạch ép rung và gạch ép tĩnh.

Sự khác biệt về chất lượng, mẫu mã gạch ép rung và gạch ép tĩnh.

Sự khác biệt về chất lượng, mẫu mã gạch ép rung và gạch ép tĩnh.

Chi tiết
Sự khác biệt của công nghệ ép tĩnh và công nghệ ép rung trong sản xuất gạch không nung

Sự khác biệt của công nghệ ép tĩnh và công nghệ ép rung trong sản xuất gạch không nung

Sự khác biệt của công nghệ ép tĩnh và công nghệ ép rung trong sản xuất gạch không nung

Chi tiết
Công nghệ xử lý xỉ than, tro bay

Công nghệ xử lý xỉ than, tro bay

Công nghệ xử lý xỉ than, tro bay cho nhà máy nhiệt điện của Công ty TNHH Cơ Khí Đông Hải.

Chi tiết
GẠCH KHÔNG NUNG PHÂN LOẠI GẠCH VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

GẠCH KHÔNG NUNG PHÂN LOẠI GẠCH VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Chủ trương của nhà nước sử dụng gạch không nung thay thế cho gạch nung truyền thống là một chủ trương đúng đắn vì lợi ích của nó quá lớn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm thiểu cạn kiệt nguồn tài nguyên, diện tích đất nông nghiệp.

Chi tiết