Thông tin sản phẩm

Hệ thống hút bụi trung tâm


Hệ thống hút bụi trung tâm cần thiết cho tất cả các nhà máy, cơ xưởng có phát sinh bụi trong dây chuyền sản xuất. Các giải pháp tối ưu về hệ thống được thiết kế tùy theo tính chất, số lượng thiết bị, nguồn bụi và đặc tính bụi