Thông tin sản phẩm

Máy lọc gạo 10 000 kg/h (Máy sàng tách đá sạn) LG10000-DH


Tách sạn, đá, sỏi, sắt vụn, hút trấu càn (mày thóc) ra khỏi gạo hoặc các loại nông sản khác như: đỗ, tiêu, cà phê. Máy được trang bị bộ xả sạn tự động. Phù hợp với các dây chuyền chế biến nông sản.